دپارتمان ها

شرکت ایده پردازان شریف دارای چهار دپارتمان می باشد:

بخش اول: دپارتمان تححل حوادث، طراحی و مشاوره ایمنی و آتش نشانی

توانمندیها

تحلیل و ریشه یابی حوادث

طراحی و اجرای مانور دورمیزی

آموزش جامع اجزا و نحوه کار با ماشین آتش نشانی

بررسی عملکرد صحیح شبکه آب آتش نشانی و سیستم پمپ آب در زمان حادثه های worst case

ارزیابی عملکرد سیستم های اطفای حریق مطابق استانداردهای روز

بررسی عملکرد سیستم های اطفای حریق با استفاده از فوم شامل سیستم های فشار متعادل و اتمسفریک

طراحی سیستم های اطفای حریق با استفاده از عامل اطفای گازی شامل دی اکسید کربن، کلین اجنت، اف ام 200

انجام پروژه های اطفای حریق ویژه مانند سیستمهای local application

بخش دوم: دپارتمان تولید فیلم و انیمیشن آموزشی

توانمندیها:

فیلم معرفی مجتمع/ واحد صنعتی

آموزش تجهیزات خاص و یا واحدهای عملیاتی/صنعتی با فیلم و انیمیشن 2 و 3 بعدی

تولید مالتی مدیای آموزش نرم افزارهای تخصصی

بخش سوم: دپارتمان کدنویسی و توسعه نرم افزار

توانمندیها:

تولید نرم افزارهای سیستم خبره

نرم افزار چک لیست و گزارش گیری

نرم افزارهای انبارداری برحسب نیازمندیهای مشتری

نرم افزارهای csm مدیریت مشتری صنعت نفت

نرم افزارهای تخصصی با کمک موتورهای بهینه سازی

تولید سیمولاتور ماشین آتش نشانی

ناحیه کاربری