صفحه اصلی
...........................................
درباره ما
...........................................
توانمندی ها
...........................................
محصولات
...........................................
ISEC - پروژه ها -Projects پروژه ها
...........................................
دانستنی ها
...........................................
تماس با ما
...........................................
لينك های مفيد
...........................................
سبد خرید
...........................................
استخدام
اخبار

ISEC - ايده‌پردازان شريف -Inovator Sharif Engineerin Company آرشيو اخبار

 

>> ارزيابي فني و اقتصادي روش‌هاي اوج‌سايي براي مقابله با حداكثر مصرف گاز تهران
>> توسعه نرم‌افزار طراحي بهينه اقتصادي شبكه خطوط لوله گاز سراسري
>> شبيه‌سازي ديناميك پالايشگاه گاز پارسيان
>> بهينه‌سازي اقتصادي به كمك پارامترهاي فرايندي در واحدهاي نمونه پالايشگاه گاز
>> توسعه نرم افزار شبيه‌سازي و طراحی بهينه اقتصادی شبکه خطوط لوله گاز سراسری - امور تحقيق و توسعه شركت ملي گاز
>> بهينه سازی اقتصادی به کمک پارامترهای فرآيندی در واحدهای نمونه پالايشگاه گاز- امور تحقيق و توسعه شركت ملي گاز
>> توسعه نرم افزار شبيه ساز آموزش فرايند (OTS) براي پالايشگاه گاز ايلام با همکاری دانشگاه صنعتی شريف
>> بررسي جامع مشكل Carry over برج دفع CO2 (T-2102) فرآيندِ BenField واحدِ آمونياك و ارائه را ه‌حل كاربردي جهت رفع آن- شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
>> طراحی نرم افزار شبيه ساز فرايندی (OTS) پالايشگاه گاز فاز يك پارس جنوبي با همکاری دانشگاه صنعتی شريف - امور تحقيق و توسعه مجتمع پالايشگاهي پارس جنوبي
>> تهيه محتوي آموزشي و طراحي نرم‌افزار اينترنتي آموزش مفاهيم مهندسي شيمي با همکاری دانشگاه صنعتی شريف – اداره كل آموزش و تجهيز منابع انسانی پتروشيمی
>> ارزيابي فني و اقتصادي روش هاي اوج سايي براي مقابله با حداکثر مصرف گاز تهران و شبيه سازی شبکه خطوط لوله پرفشار گاز شهری - امور تحقيق و توسعه شركت ملي گاز
>> شبيه سازي گرافيكي واحد پيشتاز فرئون شركت پژوهش و فن آوري مركز اراك به كمك نرم افزار PDMS
>> مطالعات طراحي مفهومي و پايه جهت توليد هيدروژن از آب دريا - موسسه خودكفايي تحقيقات نيروي دريايي سپاه
>> بازيافت بيولوژيك سولفور از جريانات فاز مايع در واحد احياء آمين، با همكاري شركت راهگشايان فناوري‌هاي نوين
>> تحليل و طراحي مفهومي لوله‌هاي مارپيچي (Vortex Tube) و كاربرد آنها، با همكاري دانشگاه صنعتي شريف
>> تعيين نقشه‌راه (Road Map) براي طرح‌هاي پژوهشي شركت انتقال گاز ايران
>> توسعه نرم‌افزار شبيه‌ساز آموزش فرايند (OTS) براي پالايشگاه گاز فاز يك عسلويه، با همكاري دانشگاه صنعتي شريف
>> تحليل و طراحي مفهومي لوله‌هاي مارپيچي (Vortex Tube) و كاربرد آنها، با همكاري دانشگاه صنعتي شريف
>> روش‌هاي جلوگيري از بروز پديده كف‌زايي (Foaming) در واحدهاي شيرين‌سازي گاز با آمين، با همكاري دانشگاه صنعت نفت
>> مطالعه تطبيقي سيستم‌هاي تصفيه پساب پالايشگاه‌هاي كشور، با همكاري باشگاه دانش‌پژوهان جوان
>> امكان‌سنجي بازيافت قير ضايعاتي پالايشگاه‌هاي كشور، با همكاري باشگاه دانش‌پژوهان جوان
>> طراحي مفهومي و پايه راكتور دهيدروژناسيون پروپيلن واحد VCM پتروشيمي كيميا
>> طراحي مهندسي تفصيلي و Revamping بخش 700 واحد VCM پتروشيمي كيميا
>> طراحي مهندسي پايه Revamping بخش 700 واحد VCM پتروشيمي كيميا
>> طراحي مهندسي پايه و تفصلي برج آزمايشگاهي جهت تست آكنه‌هاي ساختاريافته
>> شبيه‌سازي گرافيكي واحد پيشتاز فرئون به كمك نرم‌افزار PDMS
>> توسعه نرم‌افزار شبيه‌ساز آموزش فرايند (OTS) براي واحد DME
>> بررسي جامع مشكل Carry Over برج دفع دي‌اكسيدكربن فرايند BenField واحد آمونياك پتروشيمي خراسان و ارائه راه‌حل كاربردي جهت رفع آن
>> مطالعات امكان‌سنجي و طراحي مفهومي توليد هيدروژن از آب دريا
>> تعيين اولويت توليد مشتقات كلر، با همكاري شركت راهگشايان فناوريهاي نو
>> طراحي مهندسي پروژه احداث واحد امولسيون قير در كارخانه شيراز واقع در پالايشگاه شيراز، با همكاري شركت راهگشايان فناوري‌هاي نو
>> افزايش ظرفيت امولسيون قير كارخانه تهران واقع در پالايشگاه تهران، با همكاري شركت راهگشايان فن‌آوري‌هاي نو
>> تعيين شاخص‌هاي مصرف انرژي و روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، با همكاري بنيان دانش‌پژوهان جوان

 
خدمات شركت
جستجو
جستجو در سايت:
فقط در پروژه ها
فقط در محصولات
فقط در دانستنيها
ثبت نام
ثبت نام در سایت