اعضا

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره: علیرضا کاظم پور

علیرضا کاظم پور
وب سایت

مدیر بخش کدنویسی: رابحه بحرینی

وب سایت


mahsa chavoshi

مدیر پروژه های مالتی مدیا: مهسا چاوشی