دپارتمان ها

شرکت ایده پردازان شریف دارای چهار دپارتمان می باشد:

Accident-site

بخش اول: دپارتمان تحلیل حوادث، طراحی و مشاوره ایمنی و آتش نشانی

توانمندیها

 • تحلیل و ریشه یابی حوادث
 • طراحی و اجرای مانور دورمیزی
 • آموزش جامع اجزا و نحوه کار با ماشین آتش نشانی
 • بررسی عملکرد صحیح شبکه آب آتش نشانی و سیستم پمپ آب در زمان حادثه های Worst Case
 • ارزیابی عملکرد سیستم های اطفای حریق مطابق استانداردهای روز
 • بررسی عملکرد سیستم های اطفای حریق با استفاده از فوم شامل سیستم های فشار متعادل و اتمسفریک
 • طراحی سیستم های اطفای حریق با استفاده از عامل اطفای گازی شامل دی اکسید کربن، کلین اجنت، اف ام 200
 • انجام پروژه های اطفای حریق ویژه مانند سیستمهای Local Application

Animation-site

بخش دوم: دپارتمان تولید فیلم و انیمیشن آموزشی

توانمندیها:

 • فیلم معرفی مجتمع/ واحد صنعتی
 • آموزش تجهیزات خاص و یا واحدهای عملیاتی/صنعتی با فیلم و انیمیشن 2 و 3 بعدی
 • تولید مالتی مدیای آموزش نرم افزارهای تخصصی
Software-site

بخش سوم: دپارتمان کدنویسی و توسعه نرم افزار

توانمندیها:

 • تولید نرم افزارهای تخصصی سیستم خبره
 • نرم افزار چک لیست و گزارش گیری
 • نرم افزارهای انبارداری بر حسب نیازمندی های مشتری
 • نرم افزارهای CRM مدیریت مشتری صنعت نفت
 • نرم افزارهای تخصصی با کمک موتورهای بهینه سازی
 • تولید سیمولاتور ماشین آتش نشانی

Research-site

بخش چهارم: دپارتمان پژوهش

توانمندیها:

 • انجام پروژه های تحقیقاتی، امکان سنجی فنی/ اقتصادی، رفع تنگناهای فرآیندی، بهینه سازی فرایندی
 • استفاده مجدد و بازیافت اقتصادی و عملیاتی پساب ها
 • ممیزی کمی و کیفی آب
 • نقشه بالانس آب و پساب
 • تعیین مشخصات سیستم تصفیه بهینه
 • بررسی اقتصادی سیستم منتخب
 • تهیه اسناد فنی مناقصه
 • مشاور کارفرما در اجرای EPC طرح