مقالات

21 اردیبهشت 1400
Paper of Wastewater
بررسی کلی سیستمهای تصفیه پساب پالایشگاههای کشور و معرفی سیستم بهینه
21 اردیبهشت 1400
مطالعه تطبيقي سيستم‎هاي تصفيه پساب پالايشگاههای کشور
گزارش نهایی مطالعه تطبیقی سیستم های تصفیه پساب پالایشگاههای کشور
20 اردیبهشت 1400
بازیافت قیر ضایعاتی پالایشگاههای کشور
گزارش نهایی از مطالعات امکان سنجی جهت بازیافت قیر ضایعاتی کشور
3 اردیبهشت 1400
Paper of Tar
بررسی عوامل ایجاد ضایعات قیر در پالایشگاههای کشور و روشهای جلوگیری و بازیافت آن
3 اردیبهشت 1400
اوج سايی مصرف گاز شهر تهران
خلاصه گزارش نهایی از پروژه اوج سایی مصرف گاز تهران
27 خرداد 1398
روشهای مکان یابی خطا در کابل ها
روشهای مکان یابی خطا در کابلها
[…]
27 خرداد 1398
طراحی يك Flowsheet فرآيندی
طراحی یک Flowsheet فرآیندی
27 خرداد 1398
روشهای برداشت از مخازن نفت
روشهای برداشت از مخازن نفت
[…]
27 خرداد 1398
دسته بندی خلا
دسته بندی خلاها
[…]
27 خرداد 1398
Evaporator HandBook
[…]
23 خرداد 1398
PLC
مقدمه ای در مورد مفاهیم اولیه PLC
[…]