کدنویسی و توسعه نرم افزار

توانمندیها
 • تولید نرم افزارهای تخصصی سیستم خبره
 • کدنویسی و توسعه نرم افزار چک لیست و گزارش گیری
 • تولید نرم افزارهای انبارداری بر حسب نیازمندی های مشتری
 • نرم افزارهای CRM مدیریت مشتری صنعت نفت
 • نرم افزارهای تخصصی با کمک موتورهای بهینه سازی
 • کدنویسی و توسعه نرم افزار سیمولاتور ماشین آتش نشانی
تجربیات
 • طراحی نرم افزار شبیه ساز فرایندی OTS واحد صنعتی DME شرکت پتروشیمی زاگرس – 1385
 • نرم افزار شبیه‌سازی و طراحی بهینه اقتصادی Sharif Gas Net شبکه خطوط لوله گاز سراسری – 1386
 • اصلاح Fluid Package نرم افزار شبیه ساز HYSYS
 • شبیه‌ ساز آموزشی OTS پالایشگاه گاز ایلام – 1386
 • نرم‌افزار سنجش پدیده فومینگ در برجهای جذب آمین و پیشنهاد روشهای جلوگیری از آن -1389
 • سیمولاتور ماشین آتش نشانی پتروشیمی بندرامام – 1394
 • نرم افزار سافنت (پایش و مستند سازی شبکه و خطوط آب آتش نشانی و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی) – 1396
 • نرم افزار سامانه مدیریت و مستندسازی تمرین دورمیزی-1396
 • سیمولاتور ماشین آتش نشانی پتروشیمی پردیس – 1397
 • شبیه ساز ماشین آتش نشانی پامپر شرکت پتروشیمی کارون – 1399
 • شبیه ساز ماشین آتش نشانی روزن باور شرکت فجر انرژی خلیج فارس – 1400
Software-site