بهينه‌سازی اقتصادی به کمک پارمترهای فرايندی در واحدهای نمونه پالایشگاههای گاز