اپلیکیشن های آموزشی

برای دریافت فیلم و انیمیشن ها بصورت دانلودی و استفاده بر روی سیستم ویندوز، به قسمت دوره های آموزشی در سایت نواندیشان مراجعه فرمایید.

ساخت بیش از 6 هزار دقیقه فیلم و انیمیشن صنعتی

6000

Minutes