فیلم معرفی مجتمع

  • معرفی مجتمع و واحد صنعتی
  • ️انتخاب موضوعات تصویربرداری بر اساس سناریو طراحی شده
  • ارائه اطلاعات فنی در حد نیاز بیننده ️
  • مطابق با آخرین متدهای روز دنیا در تولید این نوع مستندها
  • استفاده از موزیک متناسب و زیبا و دارای حق کپی رایت