بارگذاری بیش از 100 ساعت فیلم و انیمیشن صنعتی، تولید شرکت مهندسی ایده پردازان شریف بر روی LMS پتروشیمی بندر امام