کلید_تیغه_ای، کلید_حفاظت_موتور، کلید_فیوز، کلید_کامپکت، کلید_گردان، کلید،مغناطیسی، کلید_مینیاتوری، کلید_خودکار، کلید_دستی، کنتاکتور