اخبار

12 مهر 1402
تکثیر فلش مموری های درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت به سفارش شرکت نفت و گاز پارس
[…]
27 شهریور 1402
تکثیر فلش مموری های درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت، فرایندی و برقی به سفارش شرکت پتروشیمی رازی
[…]
22 شهریور 1402
تکثیر فلش مموری های درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت به سفارش شرکت پلیمر آریاساسول
[…]
7 شهریور 1402
تکثیر تجهیزات فرایندی، برقی و درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری به سفارش شرکت پتروشیمی تبریز
[…]
29 مرداد 1402
برگزاری دوره تحلیل حادثه در پتروشیمی رازی
[…]
28 مرداد 1402
جلسه بررسی پروژه تولید مالتی مدیای مدیریت حوادث مخازن پتروشیمی بوعلی سینا
[…]
21 مرداد 1402
تکثیر تجهیزات فرایندی، برقی و درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری
[…]
9 خرداد 1402
LMS_پتروشیمی_بندر_امام
بارگذاری بیش از 100 ساعت فیلم و انیمیشن صنعتی، تولید شرکت مهندسی ایده پردازان شریف بر روی LMS پتروشیمی بندر امام
[…]
14 شهریور 1401
Safety_Flash
فلش های درس آموزی از حوادث هدیه ای مناسب برای روز ایمنی
[…]
23 مرداد 1401
Nouri_petrochemical_Company
بارگذاری درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی LMS پتروشیمی نوری
[…]
29 تیر 1401
Laleh_petrochemical_Co
تکثیر درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری
[…]
23 خرداد 1401
LMS_پتروشیمی_جم
بارگذاری درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی LMS پتروشیمی جم
[…]