اخبار

14 شهریور 1401
Safety_Flash
فلش های درس آموزی از حوادث هدیه ای مناسب برای روز ایمنی
[…]
23 مرداد 1401
Nouri_petrochemical_Company
بارگذاری درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی LMS پتروشیمی نوری
[…]
29 تیر 1401
Laleh_petrochemical_Co
تکثیر درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری
[…]
23 خرداد 1401
LMS_پتروشیمی_جم
بارگذاری درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی LMS پتروشیمی جم
[…]
1 خرداد 1401
Zagros
تکثیر درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری
[…]
8 اردیبهشت 1401
LMS_پتروشیمی_زاگرس
بارگذاری درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی LMS پتروشیمی زاگرس
[…]
16 اسفند 1400
آموزش_کاربردی_نرم_افزار_فست
چاپ سوم کتاب آموزش کاربردی نرم افزار فست
[…]
3 آذر 1400
نشت گاز از شیر تخلیه معیوب واحد اوره
تکثیر انیمیشن تحلیلی نشت گاز از شیر تخلیه معیوب واحد اوره
[…]
10 آبان 1400
فلش مموری درس آموزی از حوادث
تکثیر درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری
[…]
3 شهریور 1400
حادثه شیر تخلیه مایع واحد اوره
ساخت انیمیشن حادثه شیر تخلیه مایع واحد اوره پتروشیمی پردیس
[…]
30 مرداد 1400
noandishaan
اپلیکشن آموزش تجهیزات فرایندی، برقی و ایمنی
[…]
6 خرداد 1400
تصویربرداری فیلم ایمنی برای بازدید کننده
تصویربرداری فیلم ایمنی برای بازدید کننده شرکت پتروشیمی پردیس
[…]