اخبار

3 آذر 1400
نشت گاز از شیر تخلیه معیوب واحد اوره
تکثیر انیمیشن تحلیلی نشت گاز از شیر تخلیه معیوب واحد اوره
[…]
10 آبان 1400
فلش مموری درس آموزی از حوادث
تکثیر درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری
[…]
3 شهریور 1400
حادثه شیر تخلیه مایع واحد اوره
ساخت انیمیشن حادثه شیر تخلیه مایع واحد اوره پتروشیمی پردیس
[…]
30 مرداد 1400
noandishaan
اپلیکشن آموزش تجهیزات فرایندی، برقی و ایمنی
[…]
6 خرداد 1400
تصویربرداری فیلم ایمنی برای بازدید کننده
تصویربرداری فیلم ایمنی برای بازدید کننده شرکت پتروشیمی پردیس
[…]
28 اسفند 1399
دوره ماشین آتش نشانی روزن باور
دوره آموزش ماشین آتش نشانی روزن باور
[…]
4 شهریور 1399
دوره آموزش ماشین آتش نشانی ایوان در پتروشیمی بندرامام
دوره آموزش ماشین آتش نشانی ایوان (EONE)
[…]
12 مرداد 1399
دوره آموزش ماشین آتش نشانی ایوان در پتروشیمی کارون
دوره آموزش ماشین آتش نشانی ایوان
[…]
21 خرداد 1399
Rosenbauer
آغاز تولید نرم افزار و شبیه ساز ماشین آتش نشانی Rosenbauer
29 دی 1398
فعالیت های تعمیراتی شرکت های گاز
اتمام فیلم های آموزشی آشنایی با فعالیت های تعمیراتی شرکت های گاز استانی
[…]
26 آذر 1398
سقوط Bell 212 در سکوی رسالت
سقوط Bell 212 در سکوی رسالت
[…]
18 آذر 1398
دوره آموزش ماشین آتش نشانی در پتروشیمی پردیس
دوره آموزشی ماشین آتش نشانی ایوان E-ONE
[…]